Master rad

Master rad sam odbranio 01. oktobra 2013. godine sa ocenom 10 i time stekao zvanje master politikologa.

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Master studije politikologije - Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike

Mentor: prof. dr Zoran Stojiljković

Tema: Uticaj političkih partija na javne politike u Srbiji

Link za ceo rad u pdf-u.

No comments: