O autoru

CV u pdf-u

Profil na Academia.edu                                                               


MA Boban Stojanović je rođen 1989. godine. Doktorand je i saradnik na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.Osnovne akademske studije politikologije na Fakultetu političkih nauka upisao je 2008. godine, a diplomirao je u junu 2012. godine kao prvi u generaciji. Iste godine upisuje master studije politikologije, master rad je odbranio u oktobru 2013. godine (tema: Uticaj političkih partija na javne politike u Srbiji). Takođe, 2013. godine upisuje doktorske studije politikologije na kojima je položio sve ispite i trenutno je na četvrtoj godini studija.
Istraživač je u Centru za demokratiju Fakulteta političkih nauka gde je angažovan na regionalnom istraživačkom projektu (Balkan Comparative Electoral Study: Impact of Personal Vote on Internal Party Democracy) i više nacionalnih istraživačkih i edukativnih projekata.

Objavio je jednu knjigu i dvadeset naučnih radova u naučnim časopisima i zbornicima radova

Učestvovao je na sedam naučnih konferencija i predstavio četiri rada na međunarodnim naučnim konferencijama (između ostalog na 24-om Kongresu političkih nauka 2016. godine i prihvaćen mu je rad za izlaganje na 24 međunarodnoj konferenciji Saveta za evropske studije Univerziteta Kolumbija).

U slobodno vreme je politički komentator

Osnivač je profesionalnog udruženja: Grupa za analizu i kreiranje javnih politikaIzvor: N1


Izvor: Youtube

No comments: