Monografije i radovi

 OBJAVLJENE KNJIGE

1. Vučenović, Marko; Gajić, Mihailo; Stojanović, Boban (2015), Industrijski odnosi i uslovi rada u Republici Srbiji 2013., Beograd: Institut za industrijske odnose. (link)
ISBN 978-86-80256-00-9
УДК 331.104(497.11)"2013"(0.034.2)
  
 OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U NAUČNIM ČASOPISIMA I ZBORNICIMA RADOVA
1.                  Stojanović, Boban (2017), “Socioekonomske teme u kampanji 2016. godine”, u: Stojiljković, Zoran; Pilipović, Gordana (ur.), Stranke i javne politike: izbori u Srbiji 2016. godine”, Beograd: Konrad Adenauer fondacija, str. 69 - 100. (link)
ISBN 978-86-86661-83-8

2.                  Stojanović, Boban (2017), “Da li birači ekonomski glasaju – Srbija, Hrvatska, Crna Gora?”, u: Administracija i javne politike, Br. 1/2017, Beograd: Institut za političke studije. Prihvaćeno za objavu.

3.                  Lončar, Jelena, Stojanović, Boban (2016), "The Influence of the Electoral System on Candidates’ Election Campaign Strategies and the Work of Members of Parliament" in Stojiljkovic, Zoran; Spasojevic, Dusan (eds), Voters, Parties, Elections - How to Democratize Political Parties in Montenegro and Serbia?, Belgrade, Podgorica: Faculty of Political Sciences, University of Belgrade and Center for Monitoring and Research - CeMi, pp. 69 - 86. (link)
ISBN 978-86-6425-018-4

4.                  Lončar, Jelena; Stojanović, Boban (2016), “Uticaj izbornog sistema na izborne strategije kandidata i ponašanje poslanika u Srbiji” u: Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan (ur), Birači, partije i izbori – kako demokratizovati partije u Crnoj Gori i Srbiji?, Beograd, Podgorica: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Centar za monitoring i istraživanje – CeMI. str. 77 – 94. (link)
ISBN 978-86-6425-019-1

5.                  Stojiljković, Zoran; Jovanović, Milan; Orlović, Slaviša; Spasojević, Dušan; Lončar, Jelena; Stojanović, Boban; Mihailović, Vojislav (2016), Bringing MPs Closer to Citizens - Analysis of the Electoral  Reform Proposals, Belgrade: Faculty of Political Sciences University of Belgrade. (link)
ISBN 978-86-6425-020-7


6.                  Stojiljković, Zoran; Jovanović, Milan; Orlović, Slaviša; Spasojević, Dušan; Lončar, Jelena; Stojanović, Boban; Mihailović, Vojislav (2016), Kako približiti poslanike građanima? Analiza predloga za izmenu izbornog zakonodavstva, Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu. (link)
ISBN 978-86-6425-021-4

7.                  Stojanović, Boban, Jović, Nikola (2015), “Personal or Party Election Campaigns in Serbia - Empirical Findings”, in: Comparative Balkan Politics, Vol 1; No. 1 (1/2015), Podgorica: Center for Monitoring and Research – CeMI, pp. 5 - 25. (link)
ISSN 2337-0475

8.                  Stojanović, Boban (2015), “Socijalni profili političkih funkcionera u gradskim opštinama u Beogradu i gradu Beogradu”, u: Administracija i javne politike, God. 1, Vol. 3 (Br. 3/2015), Beograd: Institut za političke studije, str. 7 - 31. (link)
ISSN 2406-2529
УДК 352.075(497.11 Beograd):316.344

9.                  Lončar, Jelena; Stojanović, Boban (2015), “Electoral Campaigns in Serbia from 2000 to 2014.” in: Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan; Lončar, Jelena (eds), How to Make Intra-Party Democracy Possible? Institutional Factors and Internal Dynamics of Intra-Party Relations, Belgrade: Faculty of Political Sciences, University of Belgrade and Center for Monitoring and Research - CeMi, pp. 89 - 109. (link)
ISBN 978-86-6425-004-7

10.              Lončar, Jelena; Stojanović, Boban (2015), “Izborne kampanje u Srbiji od 2000. do 2014. godine”, u: : Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan; Lončar, Jelena (ur), Kako internu stranačku demokratiju učiniti mogućom? Institucionalni faktori i interna dinamika unutarstranačkih odnosa, Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Centar za monitoring i istraživanje – CeMI, str. 89 – 109. (link)
ISBN 978-86-6425-006-1

11.              Stojanović, Boban (2014), “Lokalna demokratija u Srbiji – stanje i perspektive”, u: Srpska politička misao, God. 21, Vol. 45 (Br. 3/2014), Beograd: Institut za političke studije, str. 75 – 92. (link)
ISSN 0354-5989
УДК 352(497.11):321.7

12.              Stojanović, Boban; Jović, Nikola (2014), “Decentralizacija odlučivanja u gradu Beogradu – stavovi građana o učinkovitosti”, u: Politička revija, God. 26, Vol. 42 (Br. 4/2014),  Beograd: Institut za političke studije, str. 97 – 116. (link)
ISSN 1451-4281
УДК 342.25:352(497.11 Beograd)

13.              Stojanović, Boban (2014), “Da li birači u Srbiji ‘ekonomski’ glasaju?”, u: Politički život, Br. 11, Beograd: Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka i JP Službeni glasnik, str. 73 – 85. (link)
ISSN 2217-7000
UDC 324:338(497.11)“2014“

14.              Stojanović, Boban (2014), “Partijski predlozi javnih politika na izborima 2014. godine”, u: Jovanović, Milan; Vučićević, Dušan (ur.), Izbori u Srbiji 2014. godine: Politička rokada, Beograd: Institut za političke studije, str. 177 – 201. (link)
ISBN 978-86-7419-279-5
УДК 329:324(497.11)”2014”

15.              Spasojević, Dušan; Stojanović, Boban (2014), “Ekonomske i socijalne politike u izbornoj kampanji 2014.”, u: Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan; Pilipović, Gordana (ur.), Izborne ponude i rezultati: Evropski izbori i izbori u Srbiji 2014. godine”, Beograd: Konrad Adenauer fondacija i Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka, str. 45 – 62. (link)
ISBN 978-86-86661-75-3

16.              Stojanović, Boban (2013), “Srpski pokret obnove”, u: Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan; Pilipović, Gordana (ur.), (Ne)demokratsko redizajniranje političkih partija u Srbiji, Beograd: Konrad Adenauer fondacija, str. 311 - 328. (link)
ISBN 978-86-86661-69-2

17.              Stojanović, Boban; Jović, Milica (2013), “Liberalno demokratska partija”, u: Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan; Pilipović, Gordana (ur.), (Ne)demokratsko redizajniranje političkih partija u Srbiji, Beograd: Konrad Adenauer fondacija, str. 129 - 163. (link)
ISBN 978-86-86661-69-2

18.              Stojanović, Boban (2013), “Koalicije i izbori 2012. godine u Srbiji”, u: Jovanović, Milan; Vučićević, Dušan (ur.), Izbori u Srbiji 2012. godine: (ne)očekivana promena, Beograd: Institut za političke studije, str. 117 - 137. (link)
ISBN 978-86-7419-266-5
УДК 329:324(497.11)“2012“

19.              Stojanović, Boban (2012), “Socijalni i politički rascepi - teorijski okvir i slučaj Srbije”, u: Studentski godišnjak, God.2; Br.2, Beograd: Fakultet političkih nauka, str. 89 - 100. (link)

20.              Stojanović, Boban (2011), “Uloga kontrolnih institucija u političkom sistemu Republike Srbije”, u: Ćorluka, Aleksandar (ur.), Evropa 2020. - izazovi koji očekuju Srbiju, Beograd: Centar za razvoj međunarodne saradnje, str. 78 - 87. (link)
ISBN 978-86-88357-03-6

No comments: