Saturday, February 16, 2013

Ekološke politike u programima političkih partija i predlozima javnih politika

Seminarski rad u okviru predmeta: Savremena ekološka politika (FPN-MA).
Partija Zeleni Srbije je objavila rad na svom sajtu.

LINK za rad.

No comments: