Friday, March 6, 2015

Prvi zaključci istraživanja: Socijalni profili kreatora javnih politika na nivou gradskih opština u Beogradu

Kada sam pre nešto manje od mesec dana napisao blog (link) o socijalnim profilima političkih funkcionera iz gradske opštine Zemun, taj blog je izazvao brojne komentare i pitanja. Tada sam se bavio političkim funkcionerima (16 u Zemunu) i napravio sam jedinstven prikaz njihove strukture prema polu, obrazovanju (stepen stručne spreme) i zanimanju. Zapanjujuće je bilo što među političkim funkcionerima nema nijedne osobe ženskog pola i što su u većini oni sa završenom srednjom školom (7 – visoko obrazovanih; 9 – srednje obrazovanih).

Nakon toga sam dobio ideju da isto istražim u svim beogradskim gradskim opštinama i da uporedim sa GO Zemun i da na osnovu rezultata istraživanja napišem naučni rad (Socijalni profili kreatora javnih politika na nivou gradskih opština u Beogradu). Iako još nisam prikupio sve neophodne podatke (GO Zemun je jedna od retkih gradskih opština koja objavljuje ovu vrstu podataka za sve funkcionere koje sam uzeo u istraživanje) nameću se neki zaključci koji su tema ovog bloga.


Istraživanje sam bazirao na 10 gradskih opština koje su Beograd u užem smislu (izostavljeni su: Obrenovac, Mladenovac, Sopot, Lazarevac, Grocka, Barajevo i Surčin). Svim gradskim opštinama sam poslao mail pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja sa zahtevom da mi dostave podatke koje su mi neophodni da bi kompletirao bazu podataka o političkim funkcionerima (predsednici opština, njihovi zamenici, članovi veća, pomoćnici predsednika, predsednik i zamenik Skupštine opštine). Pojedine gradske opštine su bile ažurne i dostavile mi podatke, a protiv pojedinih sam nakon isteka vremenskog roka za odgovor podneo žalbe Povereniku.

Potpune podatke sam, za sada, prikupio za gradske opštine: Novi Beograd, Vračar, Rakovica, Stari grad, Zemun i Zvezdara. Imajući u vidu ovih šest gradskih opština opšti zaključci su:

1. Jedino su u gradskoj opštini Zemun isključivo muškarci politički funkcioneri. Iako ni u drugim gradskim opštinama nije mnogo bolja situacija, jedino je u Zemunu potpuna dominacija muškaraca. Broj žena u drugim opštinama je: 2 – 2 – 2 – 3. Izuzetak je jedino gradska opština Vračar u kojoj je odnos političkih funkcionera prema polu: 9 muškaraca i 7 žena.

2. U svim gradskim opštinama predsednici opštine i zamenici predsednika su muškarci. Nijedna žena nije na čelu gradske opštine.  

3. U svim gradskim opštinama su visoko obrazovani funkcioneri u većini osim u Zemunu. Vračar je opet najsvetliji primer jer od 16 političkih funkcionera, svih 16 su visoko obrazovani. Na Zvezdari je broj visoko obrazovanih 14, dok je 1 osoba sa srednjim obrazovanjem. Na Starom gradu je 13 visoko obrazovanih plus jedan master nauka, i 2 sa srednjim obrazovanjem. Na Novom Beogradu je 10 visoko obrazovanih plus po jedan master i doktor nauka, a 4 sa srednjim obrazovanjem. Situacija u Rakovici je takva da je 7 sa visokim obrazovanjem plus jedan master nauka, a 5 sa srednjim. U Zemunu je 7 sa visokim obrazovanjem, a 9 sa srednjim.

Opština
Srednje obr.
Visoko obr.
MA/mr
dr
Novi Beograd
4
10
1
1
Vračar
0
16
0
0
Rakovica
5
7
1
0
Stari Grad
2
13
1
0
Zemun
9
7
0
0
Zvezdara
1
14
0
0
Tabela 1: Prikaz nivoa stručne spreme političkih funkcionera

4. Prethodni rezultati su još interesantniji ukoliko pogledamo koje partije su na vlasti u kojoj opštini. U dve gradske opštine koje imaju najmanji broj visoko obrazovanih i najmanji broj žena na političkim funkcijama (Zemun i Rakovica), predsednici opština dolaze iz Srpske napredne stranke. U preostale četiri opštine naprednjaci nisu na vlasti.

To mnogo govori o procesu selekcije kadrova (i nominacije za javne funkcije) u političkim partijama. Upravo selekcija i nominacija partijskih kadrova i javnih funkcionera od strane političkih partija će biti teorijski okvir za rad. Preostaje samo da popunim bazu podataka nakon intervencije Poverenika i da analiziram podatke. No comments: