Wednesday, November 30, 2011

Zamorčići u eksperimentima kolektivizma i etatizma, dokle?

"Kraj veka rata i etatizma nigde nije neophodniji nego u Srbiji. Srbija je stvarna laboratorija propalih političkih eksperimenata: politički, Srbi su izdržali fašizam i okupaciju, multinacionalnu državu sa neograničenim ovlašćenjima, građanski rat i nacionalistički socijalizam; ekonomski, pretrpeli su državni socijalizam i najopsežniji eksperiment sa tržišnim socijalizmom u svetu.

Politikolozi pričaju  o državama koje "eksperimentišu" sa različitim sistemima, ali realnost je da vladari eksperimentišu sa životima svojih sugrađana. Građani Srbije bili su zamorčići u ovim propalim eksperimentima. Proteklih decenija platili su visoku cenu eksperimentisanja socijalizmom, nacionalizmom i neograničenim ovlašćenjima. Svakako da građani Srbije treba ozbiljno da žele da se vrate evropskoj matici konstitucionalizma i liberalizma."


Predgovor srpskom izdanju:
Boaz, Dejvid (2003), Libertarijanizam, Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije.No comments: