Saturday, November 12, 2011

"Atraktivan i poželjan" program SNS-a

"Ako je tačno, sledeći Daunsa da stranke formulišu politiku da bi pobedile na izborima, a ne pobeđuju na izborima kako bi formulisale politiku, onda će one voditi računa ne o najboljim programima već o najatraktivnijijm, ne o realnim, već o poželjnim.


U svakom slučaju. čini se realnom tvrdnja da su stranke na izborima usmerene na maksimalizovanje glasova i tom cilju podređuju sve" (Orlović, 2007: 29).

"Stupanj u kome politički poredak pokazuje obrazac koji nazivam politikom preterane ponude ili politikom prevelikih obećanja, teško da se može nazvati kompetativnim. Ako neka partija lakomisleno obećava raj na Zemlji, a da ne mora "odgovarati" za ta obećanja, takvo ponašanje je ispod standarda poštenog partijskog takmičenja" (Sartori, 2002: 127 - 128). - Pa posle neka mi neko kaže da ne razume zašto SNS ima toliku podršku. Atraktivan i poželjan program: "I Kosovo i Evropa, smanjiće nezaposlenost - socijalni populizam, iskoreniće korupciju, plate će da rastu, dovodiće investore za rukav, izgradiće metro, vratiće veru u zdravstvo i obrazovanje, sport, mladi...", a pritom ipak nisu bili deo Vlade prethodnih 10. godina.

E sada, to što postoje oni koje veruju u poželjne i atraktivne programe, u politiku preterane ponude, koji veruju da je moguće da SNS ispuni ove programe i da država svima omogući blagostanje... 

I naravno, kako pored ovakve "preterane ponude", da neko izađe sa programom koji je realan (ali trenutno boli - jer mora da boli) i da za to dobije podršku????

- Orlović, Slaviša (2007), Ideologije i programi u partijskim suočeljavanjima, u: „Ideologija i političke
stranke u Srbiji“ (ur. Lutovac, Zoran), Beograd: FPN, FES, IDN.
- Sartori, Đovani (2002), Stranke i stranački sustavi, Zagreb: Politička kultura


No comments: