Monday, October 1, 2012

Ustav i Ustavni sud o paradi kažu drugačije od premijera!

Parada ponosa je zabranjena!

"Parada ponosa" kao i svi ostali skupovi najavljeni za subotu, 6. oktobra zabranjeni su, a uslovi za takvu odluku su se stekli na osnovu svih procena bezbednosnih službi i preporuke Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti, izjavio je danas premijer i ministar policije Ivica Dačić -
 link." 


Ono što želim reći jeste da je zabrana parade uprkos ograničenjima slobode okupljanja ("Sloboda okupljanja može se zakonom ograničiti samo ako je to neophodno radi zaštite javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti Republike Srbije." - član 54. Ustava, stav 4.) - neustavna.
U skladu sa članom 54. Ustava nikada ne može biti neophodno da se zabrani mirno okupljanje, čiji su učesnici potpuno nenasilni, zbog pretnje nasiljem od strane drugih (Petrović - ur, 2012: 34).

Ovo je potvrdio i naš Ustavni sud usvajanjem žalbe koju su organizatori parade podneli 2009. godine i jasno rekao da je povređeno pravo na slobodu okupljanja! Iako se protivnici parade često pozivaju upravo na pitanje bezbednosti i smatraju da je to dovoljan razlog za zabranu parade - misleći da je Ustav na njihovoj strani, očigledno nije tako (Videti odluku Ustavnog suda na kraju teksta!).

Zanimljiv mi je taj trend svesnog kršenja prava garantovanih Ustavom određenih izvršnih funkcionera. Imamo primer odluke o zabrani prodaje alkohola nakon 22h iz Novog Sada koju je Ustavni sud proglasio neustavnom, a neposredno nakon toga je istu odluku implementirao i gradonačelnik Beograda, da bi danas, godinu ipo dana kasnije, sud ponovio svoju odluku i u slučaju Beograda - link. Isto tako, iako je Ustavni sud rešio na primeru iz 2009. godine da se pravo na slobodu okupljanja nenasilne grupe ne sme ograničiti usled pretnji drugih, premijer se opet pozvao na bezbednosne razloge i zabranio paradu (i opet povredio prava garantovana Ustavom).
  
Ne treba zaboraviti ni međunarodne konvencije koje smo potpisali, i to da će Republika Srbija, odnosno svi njeni poreski obveznici plaćati odštetu organizatorima parade 2009. i 2011. godine sigurno, a verovatno i 2012. jer je za očekivati da se organizatori obrate sudu , jer praksa Evropskog suda za ljudska prava nam govori da će predstavke biti usvojene (slučajevi Rusije i Poljske, pr. Bączkowski v. Poland;  3. maj 2007, ECHR.) sa konstatacijom da zabrana parade predstavlja kršenje članova 11; 13; i 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih  prava i osnovnih sloboda.
____________________
Saopštenje sa 46. redovne sednice održane 22. decembra 2011. godine Ustavnog suda - link:
 V U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je: – usvojio ustavnu žalbu D. Vučković, D. Kosanovića, M. Savić, M. Puače i M. Đorđević i utvrdio da su rešenjem Direkcije policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 03 broj 8988/09-20 od 19. septembra 2009. godine povređena prava podnosilaca ustavne žalbe na slobodu okupljanja iz člana 54. stav 1. Ustava Republike Srbije i prava na pravno sredstvo iz člana 36. stav 2. Ustava, a u vezi sa članom 22. stav 1. Ustava. Sud je odlučio da se odluka objavi u „Službenom glasniku Republike Srbije“.  (predmet Už-1918/2009) 
_______________
          Petrović, Vesna - ur (2012), Ljudska prava u Srbiji 2011: pravo, praksa i međunarodni
         standardi ljudskih prava
, Beograd: Beogradski centar za ljudska prava.

No comments: