Sunday, June 19, 2016

Nijedna žalba građana na izglede senila i kioska - u čiju korist radi gradska uprava?

Grad Beograd je u prethodne dve godine usvojio regulacije kojima je rešio da:

1.       odredi boju senila (suncobrani/senila moraju da budu u beloj, crnoj ili bež boji) ugostiteljskih objekata;
2.      standardizuju/uniformišu izgled kioska u gradu.

O tome sam detaljnije pisao ovde i ovde. Da sumiram zaključke iz tih tekstova – smatrao sam da su ove regulacije grada Beograda u potpunosti štetne i bespotrebne sa više strana i to argumentovao. Sa jedne strane – potpuno je jasno da grad Beograd ne bi trebalo da ulazi u regulaciju stvari koje su tržišno sasvim dobro funkcionisale. Sa druge strane – više je nego jasno bilo da se u oba slučaja radi o regulaciji koja ima za cilj da nekome donese određenu korist, a da cilj nije „uređenje grada“, da se ne radi o interesima građana i da su štetne prema privrednicima.


Iz grada Beograda su odluke o regulaciji boje suncobrana i izgleda kioska opravdavali rečima da se na taj način uvodi red u grad Beograd i da se to radi da bi se građani osećali prijatnije i da se boja i izgled uniformišu i standardizuju zbog građana.

Kada se radi o suncobranima rečeno je: „Ugostitelji su imali 12 meseci da se prilagode. Ove godine počećemo sa kontrolom ove odluke, jer nam je cilj da grad izgleda lepo, a ne da nam šetališta liče na vašar - kažu iz gradske uprave (link).

Kada se radi o kioscima rečeno je: „Gradski menadžer Goran Vesić rekao je da su navedene odluke deo napora Skupštine grada da uvede red u gradu, odnosno da se utvrdi šta može da se postavlja na ulicama (link).

Iako smatram da ni žalbe građana ne mogu biti dovoljno opravdanje za ove regulacije – rešio sam ipak da i to da proverim. Krajem prošlog meseca (30. maja) sam poslao centralnim gradskim opštinama u Beogradu (njih 10) i gradu Beogradu zahtev (u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja) da mi dostave informacije:

1.       Koliko žalbi (ako ih je uopšte bilo) je u periodu od 2010. godine do danas pristiglo, a da se odnosilo na žalbe građana na boju bašta/senila/suncobrana ugostiteljskih objekata?

2.      Koliko žalbi (ako ih je uopšte bilo) je u periodu od 2010. godine do danas pristiglo, a da se odnosilo na žalbe građana na izgled montažnih objekata (kioska)?

Gradska opština se u skladu sa svojim nadležnostima: „stara o održavanju komunalnog reda u gradskoj opštini i sprovodi propise kojima se uređuje komunalni red“ (Statut grada Beograda, čl. 77, st. 9).

Do danas, 19. juna sam dobio odgovore od 7 gradskih opština. Ni u jednoj gradskoj opštini nije bilo žalbi građana koje se odnose na boje senila/suncobrana, kao ni žalbi koje se odnose na izgled montažnih objekata. Ukupan broj žalbi u sedam gradskih opština je nula (0).  Prema tome –građanima apsolutno nije smetalo to što su senila na ugostiteljskim objektima različitih boja i to što izgled kioska nije standardizovan i uniformisan.

Protiv preostalih gradskih opština i grada Beograda ću uputiti žalbu Povereniku jer mi nisu u zakonski propisanom periodu dostavili odgovor, ali je evidentno da to neće promeniti zaključak.

Zaključak je jasan. Regulacije koje je grad Beograd usvojio, a koje se tiču boje senila i izgleda kioska nisu kreirane zbog građana, već zbog nečijih interesa (videti linkove na početku teksta).

- Gradske opštine koje su mi dostavile informacije i u kojima nije bilo nijedne žalbi građana na boje senila i izgleda kioska: Stari grad, Palilula, Novi Beograd, Čukarica, Zvezdara i Voždovac* (link za preuzimanje skeniranih dostavljenih informacija)
- Gradske opštine koje mi nisu dostavile informacije i protiv kojih ću uložiti žalbu Povereniku: Zemun, Rakovica, Savski venac kao i grad Beograd.
- Gradska opština Vračar je odgovorila da ne poseduje neophodne informacije.
- *GO Voždovac – usmeno sam dobio odgovor od rukovodioca komunalne inspekcije

Gradska opština
broj žalbi – boje senila/suncobrana
broj žalbi - izgled kioska
Palilula
0 (nula)
0 (nula)
Novi Beograd
0
0
Čukarica
0
0
Zvezdara
0
0
Stari grad
0
0
Voždovac
0
0
Vračar
Ne poseduje informacije
Ne poseduje informacije
Zemun
Nisu postupili prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Podneta žalba Povereniku.

Rakovica
Nisu postupili prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Podneta žalba Povereniku.

Savski venac
Nisu postupili prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Podneta žalba Povereniku.

Grad Beograd
Nisu postupili prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Podneta žalba Povereniku.


No comments: