Sunday, March 24, 2013

Komentar predavanja: "Političke partije i izbori u Srbiji"

Boban Stojanović je održao predavanje u holu gradske uprave. Bilo nas je malo, zbog zainteresovanosti manje, a više zbog kiše. Očekivao sam nekog starijeg, pa da ga ja“preslišam“. Boban je mlad, i počeo je da se probija kroz gustiš političke teorije suočene sa sumornom praksom. Pomenute su interesantne tačke, koje projektovane na platno izgledaju lako razumljive. Međutim, projektovane na „platno“ života, daju vrlo mutnu skramu koja se prevukla preko ljudi i njihovih (naših) sudbina. Pomenuta je,recimo kriza participacije (misli se na učešće u stranačkom radu, ne na zdravstvene usluge). Tačno.To je ozbiljan problem koji sprečava ono što nam najviše treba:protok informacija i svežih ideja. I NARAVNO, REALIZACIJA U PRAKSI.

Za mene je bitan osvrt na Fukujamu i teoriju „kraja istorije“. Kao dete komunizma, na časovima marksizma objašnjavali su nam te teorije. Sa ove distance, zaključujem da mi živimo „kraj istorije“. Ovo je kompleksna tema, naročito ako se gleda kroz prizmu novih, vrlo ativnih religijskih tendencija ( 2000 godina = nulta godina = zaključi sam-a ). Odnosno, govori se o odsustvu ideologije u svetlu novih,sve savršenijih metoda komuniciranja koji velikom broju ljudi daje mogućnost učenja i dizanja stepena medijske pismenosti (neverbalna komunikacija – gestovni govor – montažne tehnike – likovni izraz itd ).
Bilo je i fizičkih pojmova kao što su centrifugalna i centripetalna sila. Ovo ću smatrati pozivom na saradnju kada budem okupljao inovatore. Politički teoretičari bi trebalo da naprave prsten oko tehničkih inovacija koje kreiraju poslove, profite i poreze od kojih se sve to plaća.Za kraj, tu je i „teorija igara“. Jeste, dragi moji. Kao u kombinatorici i u politici toga ima. Ja recimo znam da u našem Pančevu u vlasti sede i kockari. Pasionirani. Pa, političari da pozovu u pomoć matematičare, koji bi im razjasnili teoriju haosa, i pomogli u ovom našem, dnevnom haosu. A kockari da izađu iz vlasti i neka se kocakju za svoje a ne za naše pare.

D.M. DIDI

No comments: