Saturday, August 16, 2014

Manipulacija građanima Srbije - kredit koji ne može da zakrpi rupe

U četvrtak je konačno objavljen ugovor sa Etihadom. Ili neki od ugovora, ili novi ugovor. Na to se čekalo dosta dugo pored čestih najava. Na kraju je objavljen tek nakon što je BIRN došao do delova i objavio ih. Ipak, to nije tema ovog bloga jer se ovde bavimo nečim što je pomenuto na toj famoznoj konferenciji, a to je vest da su UAE uplatili milijardu dolara Srbiji kao pomoć budžetu. „Govoreći o milijardi dolara koju su Srbiji uplatili Ujedinjeni Arapski Emirati kao pomoć budžetu, Mali kaže da mi zahvaljujući tome nećemo morati da se zadužujemo i da nećemo imati problem sa likvidnošću do marta sledeće godine (link).“
Ključna stvar oko ove milijarde dolara „pomoći budžetu“ je sledeća. Tri (ne jedna, nego tri) milijarde dolara kredita (da, kredita, a ne donacije, pomoći ili sl.) od UAE je planirano u budžetu Republike Srbije za 2014. godinu. Budžet koji je predvideo deficit od 4,6% predviđenog BDP-a, odnosno 182,5 milijarde dinara, uprkos kreditu od UAE od tri milijarde i kreditu Svetske banke od 500 miliona (koji nećemo dobiti jer je uslov za njega rešavanje problema preduzeća u restruktuiranju).  Mali je izjavio i da je Srbiji dovoljna jedna milijarda dolara od UAE, a ne tri kako je bilo najavljeno (link).

Posmatrajući izvršenje budžeta u 2014. godini i ozbiljne promašaja kada je u pitanju prihodna strana budžeta (videti više: ovde i ovde), kao i izveštaj Fiskalnog saveta (link) od 31. jula, jasno je da će ove godine deficit budžeta biti oko 2,65 milijardi evra, odnosno oko 8,3% BDP-a, skoro duplo više od projektovanog, a da će javni dug narasti na 70% BDP-a.
Šta nam ustvari govori izjava Siniše Malog, inače gradonačelnika Beograda? Govori o tome kako se pretumbava stvarnost i kako se manipulacijom utiče na građane, a pogrešnom interpretacijom stvarnosti ulepšavaju stvari.

Ovako:
1. Ne radi se ni o kakvoj pomoći budžetu, već su tri milijarde od UAE planirani u budžetu za 2014. godinu.
2. Uopšte se ne radi o pomoći već o kreditu koji će građani Srbije vraćati.
3. Mali je rekao da zahvaljujući toj milijardi nećemo morati dalje da se zadužujemo, a uzimanje te milijarde je upravo zaduživanje. 
4. Budžet za 2014. godinu je planiran sa deficitom (koji se mora pokriti zaduživanjem)
5. Planirani deficit će se u stvarnosti gotovo duplirati što znači nova zaduživanja.
6. Uzimanje samo milijarde od planirane tri znači verovatno da su UAE odustali od toga da nam daju tri milijarde, a svakako nismo imali garancije za njih. Novi veliki problem za budžet.
7. Ključno pitanje, kako Vlada RS misli da sanira deficit od preko 8% BDP-a, ako ne novim zaduživanjem, samo očigledno ne od UAE?

No comments: