Tuesday, June 7, 2011

Demokratija je konsolidovana onda kada je demokratija postala „jedina igra u gradu“?

LINK za pdf
    Demokratija je reč sa mnogo značenja. Kada kažemo demokratija,  možemo na dosta toga različitog da mislimo. Mnogi autori još od grčkih filozofa shvataju demokratiju kao oblik vladavine i do današnjeg dana se vode rasprave o tome šta ona predstavlja. Ovde će biti reči o konsolidaciji demokratije u njenom savremenom smislu. Mnogi teoretičari su dali svoje definicije demokratije, međutim u ovom radu se neću baviti izlistavanjem definicija drugih