Friday, May 11, 2012

"Krađa izbora" - lako je dokazati!

SNS nam je pokazao džak sa "nekim" listićima (pri tom je Toma rekao da su bez holograma - znači nisu važeći, odnosno nisu "maznuti" sa biračkog mesta). Tvrde da je bilo krađe i da su zapisnici prepravljani na putu od biračkog mesta do izborne komisije. 

Ovako:
Kopiju zapisnika sa svakog biračkog mesta dobijaju predstavnici četiri prvoplasirane liste (kandidata)... Znači, SNS ima minimum 95% kopija zapisnika sa biračkih mesta, ako ne i svih 100%.

Tuesday, May 1, 2012

Od izborne ka konsolidovanoj demokratiji: Srbija 2000 - 2011

Skraćena verzija teksta objavljena (pod nazivom: Nekonsolidovana Srbija) u časopisu: Slobodni student (Vol.2, No.8), oktobar 2011. godine, str. 14 - 15. link za časopis

_____
    Republika Srbija je u oktobru 2000. godine iz jedne vrste kompetativnog autoritarizma prešla u politički režim koji se zove demokratija i u kome se na vlast dolazi tako što se konkurentskom borbom politički akteri bore za glasove građana. Demokratizaciju jednog političkog sistema karakterišu tri faze: liberalizacija, tranzicija i konsolidacija. Srbija je uspešno prebrodila prve dve faze, ali danas 2011. godine mi se čini da smo i dalje poprilično daleko od konsolidovane demokratije što  i jeste cilj svakog demokratskog procesa i svake reforme političkog sistema od 2000. godine pa do danas. Samo postojanje poštenog i fer  izbornog procesa čini samo osnovni preduslov za uspostavljanje konsolidovane demokratije koja zahteva mnogo više od poštenih i fer izbora kako se definiše izborna demokratija.
     Među politikolozima koji  izučavaju demokratizaciju poseban trag su ostavili autori poput Linca i Stepana koji su konsolidovanu  demokratiju objasnili pomoću pet interaktivnih arena koje se prožimaju i koje su neohodne da bi se demokratija konsolidovala. Sledeći njihov teorijski okvir predstaviću koliko je Srbija za 11. godina uradila ne bi li postala kondolidovana demokratska država. Nažalost, rezultati pokazuju da se ide ka tome, ali i dalje jako sporo i možemo reći da smo daleko od konsolidovane demokratije.