Wednesday, February 27, 2013

Iskustvo sa birokratijom Vol. 2


Osnivač sam jedne nevladine organizacije, pre se može reći profesionalnog udruženja - grupe koja (će da) se bavi javnim politikama. Međutim, imamo ozbiljnih birokratskih problema u registraciji koje su nas koštale vremena i truda uloženog u pisanje i pripremu budžeta za dva ozbiljna projekta. Nakon velikog iznenađenja koje nam je APR priredio oko ovlašćenih lica i traženja potvrde  o onome što ti piše na ličnoj karti (videti o tome na ovom postu) došli smo da još većeg paradoksa.

Saturday, February 16, 2013

Ekološke politike u programima političkih partija i predlozima javnih politika

Seminarski rad u okviru predmeta: Savremena ekološka politika (FPN-MA).
Partija Zeleni Srbije je objavila rad na svom sajtu.

LINK za rad.

Friday, February 8, 2013

Traženje renti i beogradski taksi

Esej za predmet Javni izbor.
LINK za pdf


Boban Stojanović[1]

Javni izbor[2]

Traženje renti i beogradski taksi

Esej ima za cilj da prikaže koncept traženja renti[3] i da na empirijskom primeru prikaže kako do njega dolazi i koje su posledice. U ovom eseju istražićemo koncept taksi politike grada Beograda i prikazaćemo na koji način taksi udruženja i taksisti[4] izvlače rentu. Ovu politiku uređuju lokalne vlasti i zato je grad Beograd ustvari kreator politika koje omogućuju rentu mimo tržišta za taksiste.

Monday, February 4, 2013

Zašto naprednjaci ipak neće izbore

Naprednjaci su danas rekli da ipak neće biti izbora, iako bi njima najviše odgovarali (videti ovde). Iskreno od njih, makar ovaj deo gde kažu da bi im najviše odgovarali. Odgovarali bi im najviše od svih partija - to je sigurno, ali se meni čini da je njima sasvim lepo u trenutnoj situaciji.

 Mnogi tvrde da je uticaj SNS-a mali u odnosu na podršku koju trenutno uživaju, a ona iznosi oko 36% (Faktor plus) i da ova partija treba da izađe na izbore ne bi li maksimizovala broj glasova, broj mesta u parlamentu i da bi ostvarila veći uticaj u Vladi. SNS u ovoj Vladi radi ono što je obećala, krenula je u borbu protiv korupcije i kriminala, pa podrška ovoj partiji iz dana u dan raste. Kako nam kaže Dušan Pavlović: „Oni su već obezbedili sigurnih 35-40% glasova. Na izbore se i ide da bi se ta popularnost pretvorila u odgovarajući broj mesta u Skupštini i Vladi.“