Sunday, June 19, 2016

Nijedna žalba građana na izglede senila i kioska - u čiju korist radi gradska uprava?

Grad Beograd je u prethodne dve godine usvojio regulacije kojima je rešio da:

1.       odredi boju senila (suncobrani/senila moraju da budu u beloj, crnoj ili bež boji) ugostiteljskih objekata;
2.      standardizuju/uniformišu izgled kioska u gradu.

O tome sam detaljnije pisao ovde i ovde. Da sumiram zaključke iz tih tekstova – smatrao sam da su ove regulacije grada Beograda u potpunosti štetne i bespotrebne sa više strana i to argumentovao. Sa jedne strane – potpuno je jasno da grad Beograd ne bi trebalo da ulazi u regulaciju stvari koje su tržišno sasvim dobro funkcionisale. Sa druge strane – više je nego jasno bilo da se u oba slučaja radi o regulaciji koja ima za cilj da nekome donese određenu korist, a da cilj nije „uređenje grada“, da se ne radi o interesima građana i da su štetne prema privrednicima.