Friday, March 28, 2014

Sistem zapošljavanja nastavnika kao prepreka kvalitetnijem obrazovanju

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) je u toku nedelje zatražila od Ministarstva prosvete da izmeni Uredbu o zapošljavanju u obrazovanju jer je neprimenjiva i štetna za budžet (link). Ukratko, u saopštenju traže da se formira lista zaposlenih nastavnika koji nemaju puno radno vreme i koji bi se bez konkursa primali na upražnjena mesta nastavnika, a ne da se u prosvetu bespotrebno zapošljavaju nova lica. Takođe, navodi se da se prvo mesta moraju popunjavatu sa liste tehnoloških viškova, a onda zaposleni sa nepotpunim radnim vremenom, a tek na kraju bi se otvorila mogućnost o zaposlenju novih ljudi. Gledajući iz ugla sindikata, potpuno racionalan zahtev jer time žele da zaštite (verovatno) svoje članove kojima preti opasnost da ostanu bez posla i one koji nemaju puno radno vreme, a od kojih sindikat ima korist.

Saturday, March 15, 2014

Zašto strateško glasanje 16. marta nije racionalno (Dušan Vučićević)

Gost autor: Dušan Vučićević (asistent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i istraživač-pripravnik Instituta za političke studije)

Ovo nije blog koji treba da vas ubedi da glasate za izbornu listu Saše Radulovića. Nije, jer me ne interesuje za koga ćete glasati. Ovo nije ni blog u kome se tvrdi da strateško glasanje ne postoji. Nije, jer na različitim horizonitima i u različitim tipovima izbornih sistema ljudi glasaju strateški. Ovo je, pre svega, blog koji treba da vam ukaže da strateško glasanje nije racionalno, iako možda verujete da jeste. Nije, jer ako već donesete odluku da na izbore izadjete i da je trošak odlaženja do biračkog mesta manji od koristi koju od tog čina imat, racionalna odluka jeste da glasate za partiju koja predstavlja vaš prvi izbor.

Institucija obaveznog glasanja i sutrašnji izbori - Dosta je bilo

Blog je mešavina predistraživanja na temu "Institucija obaveznog glasanja - potencijalni politički efekti u Srbiji" (koje pripremam za međunarodnu konferenciju Političko komuniciranje i izborno ponašanje u Milanu) i lične poruke namenjene pre svega onima koji ne planiraju da sutra izađu na izbore.

Šta predstavlja institucija obaveznog glasanja? Prosto rečeno to znači da svaki punoletni građanin sa biračkim pravom ima obavezu da glasa na izborima. Obavezno glasanje u tom smislu ne može biti obavezno ukoliko nema sankciju (kažete da je glasanje obavezno, ali ako ne uvedete sankciju to znači da ipak nije obavezno). Kao primer, sankcija može biti novčana u našim uslovima danas ona može iznositi 50 000 rsd. Ukoliko ne platite ovu kaznu jer niste izašli na izbore - uvede se pravilo da ne možete da izvadite nova lična dokumenta, ne možete da registrujete kola, ne možete da primate novčanu naknadu iz budžeta, kao ni platu ukoliko se ona isplaćuje iz budžeta. Šta bismo dobili time? Dobili bismo gotovo 100% izlaznost na izbore jer racionalnim pojedinicima je svakako korisnije da prošetaju do biračkog mesta nego da plaćaju ovoliku kaznu. Ovakva institucija bi ’naterala’ pojedince da glasaju (naravno, ne moraju da glasaju ni za jednu od ponuđenih lista, već da njihov glas bude nevažeći). Prosečna izlaznost na izborima u Srbiji ne prelazi 65%, dok je na lokalnim (ukoliko su odvojeni od republičkih) ona daleko ispod 50%. Takođe, moram da naglasim da ovakva institucija postoji već gotovo 2 veka, i da se i dan danas koristi u nekim demokratskim zemljama, a najbolji primer je Australija, a često se pominju Belgija, Grčka i Luksemburg. Izbori su gotovo jedini vid političke participacije za građane, a veliki deo društva apstinira. Posledice visoke apstinencije su takve da se slabi legitimnost, postoje otuđenost građana od države i politike, širok prostor za manipulaciju vlasti, jača se partokratija. Kakve političke efekte bi mogla da proizvede institucija obaveznog glasanja u Srbiji?

Wednesday, March 5, 2014

Dveri - Zakon za veću (ne)zaposlenost žena?

Ne ulazeći u pitanje kako pokret Dveri Srpske gledaju na osobe ženskog pola (jer je za to potrebno mnogo više od jednog bloga) bavim se ovde jednim predlogom koji je ova izborna lista iznela u izbornoj kampanji. Dveri tvrde da će ukoliko dođu u poziciju da donose odluke, da donesu zakon koji će ženama sa malom decom dati mogućnost da rade četiri sata, a da im se priznaje puno radno vreme. Oni smatraju da „srpska žena zaslužuje više privilegija kao majka, radnik, poslodac i da država mora ženi da omogući normalno radno vreme kako bi mogla da se posveti svojoj porodici (link).“ Ponavljam, stav pokreta Dveri prema ženama nije tema. Bavim se samo pitanjem kakve bi posledice mogla da proizvede ovakva mera.