Wednesday, November 30, 2011

Zamorčići u eksperimentima kolektivizma i etatizma, dokle?

"Kraj veka rata i etatizma nigde nije neophodniji nego u Srbiji. Srbija je stvarna laboratorija propalih političkih eksperimenata: politički, Srbi su izdržali fašizam i okupaciju, multinacionalnu državu sa neograničenim ovlašćenjima, građanski rat i nacionalistički socijalizam; ekonomski, pretrpeli su državni socijalizam i najopsežniji eksperiment sa tržišnim socijalizmom u svetu.

Saturday, November 12, 2011

"Atraktivan i poželjan" program SNS-a

"Ako je tačno, sledeći Daunsa da stranke formulišu politiku da bi pobedile na izborima, a ne pobeđuju na izborima kako bi formulisale politiku, onda će one voditi računa ne o najboljim programima već o najatraktivnijijm, ne o realnim, već o poželjnim.