Tuesday, April 17, 2012

Univerzalni standardi ljudskih prava?

(...)
"Nerealno  je  očekivati  od  ovog  pristupa  da  izdejstvuje  potpunu  saglasnost  o  tumačenju  i  primeni standarda,  svejedno  da  li  standarda  u  pogledu  postupanja  i  kažnjavanja  ili  bilo  kog  drugog  ljudskog prava. To očekivanje bi pretpostavljalo da postoji tumačenje oko kojeg se treba složiti. Ako razmišljamo o  tumačenju  koje  bismo  voleli  da  pretočimo  u  normu,  to  će  verovatno  biti  ono  tumačenje  koje  je formulisano  u  okviru  naše  kulture.  Dalja  refleksija  o  tome  kakav  bi  bio  naš  stav  prema  tumačenju nastalom u okviru neke druge kulture ilustruje neodrživost ove pozicije. 

Sunday, April 15, 2012

Kako mediji ISKRIVLJUJU (kreiraju) vesti? PR Days i Slavica Đ. Dejanović!

    U toku nedelje sam bio učesnik seminara PR Days 2012 na FPN-u. U sredu je predavač bila predsednica Narodne skupštine RS ( i v.d. predsednika) - Slavica Đukić Dejanović na temu Imidža Narodne skupštine. Između ostalog, kao neizbežna tema, govorilo se o izbornoj kampanji, a neko od studenata je postavio pitanje i izbornog sistema. Ovo predavanje su ispratili mediji i uglavnom se oslonili na taj deo predavanja (iako je to ipak bio samo odgovor na pitanje) oko izbornog sistema, pa je čak i naslov na b92 "Pravi izbori kada se glasa za ime". Sličan tekst preuzet od agencije Tanjug preneo je i Mondo