Friday, March 23, 2018

Za "preletanje" biće krivi partijski lideriIzbori za odbornike Skupštine grada Beograda će se održati 04. marta, a odbornici će nakon izbora izabrati kompletno izvršno rukovodstvo (gradonačelnika, zamenika gradonačelnika, članove gradskog veća).

Na izborima se ne biraju direktno ni gradonačelnik (koji se bira posredno u Skupštini grada), ali ni odbornici. Njih kandiduju političke partije, koalicije političkih partija i grupe građana, što znači da se oni biraju sistemom zatvorenih (partijskih) lista. Birač, kada glasa, zaokružuje samo ime liste, bez glasanja za bilo kog pojedinca. Odborničke mandate dobijaju kandidati prema redosledu na listi. Tu dolazimo do ključne teme ovog teksta. Opozicioni politički subjekti koji budu učestvovali na izborima, kao početak svoje borbe za Beograd i promenu vlasti – moraju odgovorno i pažljivo da sastave izborne liste, kako ne bi dozvolili da se izborna volja građana Beograda nakon izbora preinači. Drugim rečima, opozicija ne sme da dozvoli da se na beogradskim izborima desi situacija da rezultati izbora i matematika budu takvi da opozicija može da formira vlast, a da uz pomoć odbornika koji su izabrani na opozicionim izbornim listama aktuelna vlast dobije još četiri godine vladavine. Zato, prilikom sastavljanja izbornih lista, opozicioni lideri i najuže rukovodstvo svih političkih subjekata imaju najveću odgovornost.

Zašto je važno glasati na izborima?

Boban Stojanović i Ljubica ŠanjevićKada bismo svi verovali u to da naš glas nije važan – onda bi izbori zaista bili besmisleni
Demokratija je oblik političke vladavine zasnovana na ideji da građani mogu slobodno i jednako da učestvuju u političkom životu.

Odnosno, građani su ti koji svojim izborom daju legitimitet izabranim donosiocima odluka. Vekovima su se ljudi borili za pravo glasa i demokratski sistem je postao “najmanje loš” oblik vladanja zato što omogućava svima da biraju i budu birani pod jednakim uslovima. Danas se suštinska politička utakmica vodi za glas na biračkim mestima, a ne uz pomoć revolucija ili nasilja.