O autoru

Profil na Academia.edu                                                               

Dr Boban Stojanović je rođen 1989. godine. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2022. godine.Osnovne akademske studije politikologije na Fakultetu političkih nauka upisao je 2008. godine, a diplomirao je u junu 2012. godine kao prvi u generaciji. 

Iste godine upisuje master studije politikologije, master rad je odbranio u oktobru 2013. godine.

Upisuje doktorske studije politikologije 2013. godine na kojima je javno odbranio doktorsku disertaciju 7. decembra 2022. godine: "Uticaj političkih partija na formiranje lokalnih izvršnih vlasti u Srbiji od 2008. do 2016. godine".
Bio angažovan kao saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i kao istraživač Centru za demokratiju Fakulteta političkih nauka gde je bio angažovan na regionalnom istraživačkom projektu (Balkan Comparative Electoral Study: Impact of Personal Vote on Internal Party Democracy) i više nacionalnih istraživačkih i edukativnih projekata.

Objavio je dvadeset i tri publikacije i dvadeset sedam naučnih radova u naučnim časopisima i zbornicima radova

Učestvovao je na devet naučnih konferencija i predstavio pet radova na međunarodnim naučnim konferencijama (između ostalog na 24-om Kongresu političkih nauka 2016. godine i na ECPR Standing Group on Eastern and Central European Politics u aprilu 2018. u Klužu).

U slobodno vreme je politički komentator
Izvor: Medija centar

Izvor: Medija centar

Izvor: Vreme

No comments: