Tuesday, October 24, 2017

Zbog čega će se Vučić odlučiti za još jedne vanredne parlamentarne izbore?

Znam da sam već postao dosadan sa tekstovima koji počinju o tome kako o izborima odlučuje jedan čovek. Svi to znamo i neka niko ne živi u zabludi da vanredne izbore može izazvati bilo šta osim Vučićeve odluke. Uglavnom tekstove pišem sa polaznom pretpostavkom da je Vučić racionalan političar, odnosno da donosi političke odluke tako da maksimizuje svoju korist. U skladu sa tim, gotovo nikada ne greši kada se radi o odlukama o izborima jer sam siguran da od izbora do izbora razmišlja gotovo isključivo o tome i kada je pravi trenutak da se mandat “obnovi”, odnosno da se zacementira vlast i opozicija dodatno oslabi. Tako je i sada.