Friday, March 29, 2013

Izborna pravila i izbori za Studentski parlament FPN-a

U toku je izborna kampanja za izbor članova Studentskog parlamenta Fakulteta političkih nauka. Facebook je pun profil fotografija sa nekakvim brojevima, neke izborne liste su se kandidovale i sprovode svoje izborne kampanje sa ciljem da maksimalizuju broj glasova na izborima, pa posledično i broj članova u parlamentu, te da se dođe do mesta predsednika Studentskog parlamenta ili studenta prodekana.
Sa druge strane imamo one koji negoduju kampanju i koji smatraju da je kampanja manje – više „cirkus“, da niko ne zastupa studentske interese, da se snimaju filmovi, rade projekcije filmova, izbacuju plakati i saopštenja, lepe fotografije po fakultetu i sl. Ja nemam ništa protiv toga, kampanja kao kampanja, svako bira sredstva u skladu sa ciljem, a cilj je jasan i racionalan – osvojiti što više glasova.

Sunday, March 24, 2013

Komentar predavanja: "Političke partije i izbori u Srbiji"

Boban Stojanović je održao predavanje u holu gradske uprave. Bilo nas je malo, zbog zainteresovanosti manje, a više zbog kiše. Očekivao sam nekog starijeg, pa da ga ja“preslišam“. Boban je mlad, i počeo je da se probija kroz gustiš političke teorije suočene sa sumornom praksom. Pomenute su interesantne tačke, koje projektovane na platno izgledaju lako razumljive. Međutim, projektovane na „platno“ života, daju vrlo mutnu skramu koja se prevukla preko ljudi i njihovih (naših) sudbina. Pomenuta je,recimo kriza participacije (misli se na učešće u stranačkom radu, ne na zdravstvene usluge). Tačno.To je ozbiljan problem koji sprečava ono što nam najviše treba:protok informacija i svežih ideja. I NARAVNO, REALIZACIJA U PRAKSI.

Sunday, March 10, 2013

Teorije pravde i javne politike


Deo master akademskih studija Javne uprave, lokalne samouprave i JAVNIH POLITIKA jeste i predmet pod nazivom Teorije pravde, kao izborni predmet. Međutim, sami rukovodici programa su sugerisali da ne uzimamo taj predmet jer je previše teorijski i nepraktičan. Hm? Jeste teorijski, ali smatram da bez razumevanja različitih koncepcija „pravde“ ne mogu da se razumeju ni javne politike kao jedno od ključnih polja mastera modula, ali ni samo postojanje države, njenih nadležnosti i intervencija pa samim tim ni javne uprave ili lokalne samouprave. Osim što su rukovodioci programa sugerisali da ne uzimamo predmet koji će nam pomoći da razumemo neke stvari, i moje kolege studenti su izbegli ovaj predmet. Što je još veći paradoks, ne samo sa ovog modula, nego ni sa drugih (predmet se pojavljuje na tri master modula - Politička teorija, politička sociologija i institucije & Političko nasilje i država) gotovo da se niko nije pojavio.

Friday, March 8, 2013

Socijalni i politički rascepi – teorijski okvir i slučaj Srbije

Stojanović, Boban (2012), "Socijalni i politički rascepi - teorijski okvir i slučaj Srbije", u: Adamović, Ivana; Živadinović, Momčilo (ur.), Studentski godišnjak, God. 2, Br. 2; Beograd: Fakultet političkih nauka, str. 89 - 100.