Saturday, November 19, 2016

Vučićeva promena populističkog obrasca

Prethodnog meseca sam pisao rad koji se bavio izbornom kampanjom ove godine u Srbiji i za te potrebe radio komparaciju sa prethodnim kampanjama (2012. i 2014.). Čitajući vesti i izveštaje iz te tri kampanje, zapazio sam jednu stvar za koju sam se posle pitao – kada i kako se ovo desilo i zašto to ranije nisam uvideo? U pitanju je promena populističkog obrasca lidera SNS-a i premijera Srbije – Aleksandra Vučića.