Sunday, February 8, 2015

Ko vodi GO Zemun - socijalni profili političkih funkcionera?

U ovom blogu se bavim socijalnim profilima političkih funkcionera u GO Zemun. Pod rukovodstvom podrazumevam rukovodeće položaje u izvršnoj vlasti (predsednik gradske opštine, zamenik predsednika, članovi opštinskog veća - 9 članova, pomoćnici predsednika – 3) i rukovodeće položaje u Skupštini opštine (predsednik Skupštine opštine i zamenik predsednika Skupštine opštine). Pobrojane funkcije (njih 16) su političke pozicije i prikazujem socijalne profile ljudi koji u poslednjem mandatu u GO Zemun (od 2013. godine) zauzimaju ove funkcije, odnosno pokazujem ko su ljudi koji vode GO Zemun. U ispitivanju koristim zvanične podatke dostupne na zvaničnom sajtu GO Zemun (http://www.zemun.rs/cms/), a indikatore koje ću koristiti su pol, starost i nivo stručne spreme.


Tabela 1. Prikaz političkih funkcija (podaci preuzeti: http://www.zemun.rs/cms/)
Funkcija
Ime i prezime
Pol
Godište
Zanimanje

Predsednik opštine
Dejan Matić
M
1969
Operativni menadžer
Zamenik predsednika
Damir Kovačević
M
1964
Diplomirani ekonomista
Član opštinskog veća
Vladimir Stojković
M
1980
Diplomirani menadžer
Član opštinskog veća
Vladimir Kostić
M
1979
Student
Član opštinskog veća
Milorad Radulović
M
1951
Ugostiteljski tehničar
Član opštinskog veća
Dragan Matijević
M
1968
Diplomirani mašinski inženjer
Član opštinskog veća
Gavrilo Kovačević
M
1969
Hemijski tehničar
Član opštinskog veća
Milosav Stamenov
M
1961
Mašinski tehničar
Član opštinskog veća
Stanislav Kulačin
M
1964
Diplomirani inženjer elektrotehnike i telekomunikacija
Član opštinskog veća
Žarko Dronjak
M
1987
Apsolvent FPN-a
Član opštinskog veća
Stevan Rodić
M
1964
Privatni preduzetnik
Pomoćnik predsednika
Slaviša Topalović
M
1975
Ekonom. oper. menadžer
Pomoćnik predsednika
Duško Tarbuk
M
1972
Marketing menadžer
Pomoćnik predsednika
Karlo Kvapil
M
1975
Saobraćajni tehničar
Predsednik Skupštine opštine
Nenad Vranjevac
M
1978
Inženjer drumskog i gradskog saobraćaja
Zamenik predsednika Skupštine opštine
Nikola Prelević
M
1987
Apsolvent Pravnog fakulteta (u međuvremenu diplomirao)

Analiza socijalnih profila rukovodećih funkcionera u GO Zemun

I.                   Prema polu:

Tabela 2. Prikaz političkih funkcija prema polu
Muškarci
16
Žene
0

Kao što vidimo, od 16 rukovodećih funkcija u GO Zemun, svih 16 funkcija zauzimaju muškarci. Da li bi to trebalo da znači da u GO Zemun ne postoji nijedna žena koja je obrazovana i sposobna da rukovodi? Teško. Više govori o problemima koji postoje u kandidovanju i procesu selekcije kandidata za rukovodeće funkcije. Bilo bi zanimljivo istražiti polnu strukturu rukovodećih funkcija u celoj zemlji, ali mislim da bismo teško našli situaciju kakva je u GO Zemun da su na svim ovim funkcijama isključivo muškarci.

II.                Prema stručnoj spremi:

U političkim procesima mogu da učestvuju svi građani bez obzira na nivo stručne spreme. Međutim, na rukovodećim političkim pozicijama, ideal je da budu najviše obrazovani i to u naukama iz kojih se iskustvo i znanje mogu preneti na rukovođenje jednom političkom zajednicom. To su pre svega društvene nauke poput ekonomije, prava, politikologije itd. Naravno, na rukovodećim mestima u upravi u stručnim strukturama bi trebalo da budu ljudi koji se bave određenim oblastima poput saobraćaja, energetike i sl. Mišljenja sam da osoba koja je završila fiziku ili saobraćaj malo toga od svog znanja i poslovnog iskustva može da prenese u oblast rukovođenja jedne političke zajednice. Pogledajmo nivo i strkuturu stučne spreme rukovodećih ljudi u GO Zemun:

Tabela 3. Prikaz nivoa obrazovanja političkih funkcionera u vreme izbora na funkcije*
Nivo obrazovanja
Broj
Doktori nauka
0
Magistri nauka/masteri nauka
0
Visoko obrazovani
7
Srednje obrazovanje
9

Ukoliko uđemo u analizu za početak visoko obrazovanih videćemo nekoliko zanimljivih stvari. Pre svega, ono što bismo mogli da okarakterišemo kao „sumnjive diplome“, pošast koja ubija obrazovni sistem ove zemlje.

Prva stvar tiče se predsednika opštine Dejana Matića. Nakon izbora na mesto predsednika opštine u njegovoj biografiji se pojavljuje da je po obrazovanju „operativni menadžer“. Zanimljivo je to što je u prethodnom mandatu Matić bio pomoćnik tadašnjeg predsednika opštine, a u osnovnim podacima (na zvaničnom sajtu opštine) je stajalo da je „mašinski tehničar“. Uz to je opšte poznato da je Matić u tom periodu bio vozač Aleksandra Vučića. Kada u tim godinama, uz posao pomoćnika predsednika opštine i uz posao vozača uspete da „završite“ fakultet, to mora da bude sumnjivo.


Slična promena u biografiji se desila i sa sadašnjim zamenikom predsednika opštine - Damirom Kovačevićem, koji prema ranijim podacima nije bio „diplomirani ekonomista“. Nažalost, za potvrdu ovoga nemam dokaze kao u prethodnom slučaju.  Treća stvar se tiče pomoćnika predsednika opštine Slaviše Topalovića, koji ima zvanje „Ekonom. oper. menadžer“, ali nisam uspeo da nađem koji fakultet izdaje diplomu sa tim zvanjem.

Tabela 3.1. Prikaz „sumnjivih diploma“ političkih funkcionera
Dejan Matić –
predsednik opštine
Operativni menadžer
Mašinski tehničar u prethodnom mandatu
Damir Kovačević
zamenik predsednika
Diplomirani ekonomista
Nije imao to zvanje u prethodnom mandatu
Slaviša  Topalović
Pomoćnik predsednika
Ekonom. oper. menadžer
Nepoznatno koji fakultet izdaje diplomu

Kada govorimo o ostalim političkim funkcionerima sa visokim obrazovanjem, može se smatrati da samo jedan ima znanje koje je upotrebljivo u rukovođenju gradskom opštinom.

Tabela 3.2. Prikaz visoko obrazovanih prema polju nauka
Primenjivo znanje
Vladimir Stojković
Član opštinskog veća
Diplomirani menadžer
Neprimenjivo znanje
Dragan Matijević
Član opštinskog veća
Diplomirani mašinski inženjer

Stanislav Kulačin
Član opštinskog veća
Diplomirani inženjer elektrotehnike i telekomunikacija

Nenad Vranjevac
Predsednik Skupštine opštine
Inženjer drumskog i gradskog saobraćaja

Preostalih devet političkih funkcija u vreme izbora na funkcije zauzimaju osobe sa srednjima nivoom obrazovanja ili studenti. Zanimljivo je da petoro ljudi sa završenom srednjom školom ima oblast obrazovanja koja je daleko od toga da se neko znanje primeni (ugostiteljstvo, hemija, mašinstvo, saobraćaj). Osoba koja je potpisana kao privatni preduzetnik – pretpostavljam da ima srednji nivo obrazovanja.

Što se tiče studenata koji su politički funkcioneri, zanimljivo je da to nisu mladi studenti. Ukoliko ste 1979. ili 1987. godište, a niste uspeli da završite osnovne studije – vi ste loš student. Postavlja se ključno pitanje kako neko može biti sposoban da rukovodi političkom zajednicom, ukoliko nije sposoban da završi započete studije za osam, devet godina, ili ako ima 36. godina, a i dalje je student? Ništa loše ne mislim o tome, svako ima svoj put, samo mislim da te činjenice pokazuju nečiju nesposobnost.

Šta je zaključak ovog prikaza socijalnih profila političkih funkcionera GO Zemun? Od 16 političkih funkcija, ni na jednoj nije osoba ženskog pola. To je zastrašujuće. Zatim, da gradsku opštinu Zemun vode nesposobni i nedovoljno obrazovani ljudi. U vreme konstituisanja opštinske vlasti tek sedam (manje od polovine) funkcionera je imalo visoko obrazovanje (u međuvremenu je broj visoko obrazovanih porastao na osam**). Od njih sedmoro imamo tri sumnjive diplome. Od preostalih četvoro, tek jedan ima obrazovanje koje je moguće primeniti u upravljanju političkom zajednicom. Devet političkih funkcionera je bilo na srednjem nivou obrazovanja. Trojica su studenti (u sadašnjem trenutku – dvojica). Nisu mladi studenti. Nesposobni da završe fakultete za više od osam ili devet godina, ali zato partijski podobni i poslušni.

Ovo su ljudi koji vode GO Zemun. Izuzetno loša slika. Uzrok toga što GO Zemun vode nesposobni i obrazovno nepodobni ljudi jeste u izbornom sistemu, modelu vlasti u gradskim opštinama (sistem „slabog" predsednika opštine; bira ga Skupština opštine, ne bira se direktno) i procesu selekcije kandidata u partijama. Građani nisu direktno izabrali nijednog od ovih muškaraca da iz zastupa. Oni su glasali posredno na izborima na gradskoj opštini Zemun, glasali su za političke partije i za državne lidere (videti više o tome: Stojanović, Jović; 2014: 111 – 112). Problem je sa jedne strane u institucijama (pre svega u Zakonu o lokalnim izborima; videti više u: Stojanović, 2014), a sa druge strane u katastrofalnoj selekciji kadrova u političkim partijama. Vlast u GO Zemun čine koalicije okupljene oko naprednjaka, socijalista i DSS. Očigledno je da su gotovo svi politički funkcioneri samo politički podobni: partijski radnici i poslušnici, jer ova gradska opština ima mnogo sposobnijih, kvalitetnijih i obrazovanijih ljudi.
__________________
* Sada je odnos: visoko obrazovani – 8; srednje obrazovani – 8 (iako na zvaničnom sajtu gradske opštine Zemun nisu unete izmene)
** Što ne menja činjenicu da je izabran na funkciju kao student u sedmoj ili osmoj godini studiranja.

Stojanović, Boban (2014), “Lokalna demokratija u Srbiji – stanje i perspektive”, u: Srpska politička misao, God. 21, Vol. 45 (Br. 3/2014), Beograd: Institut za političke studije, str. 75 – 92.

Stojanović, Boban; Jović, Nikola (2014), “Decentralizacija odlučivanja u gradu Beogradu – stavovi građana o učinkovitosti”, u: Politička revija, God. 26, Vol. 42 (Br. 4/2014),  Beograd: Institut za političke studije, str. 97 – 116.

No comments: