Friday, December 4, 2015

Ubijanje lokalne demokratije u Srbiji


Blic je juče objavio vest o nacrtu Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Za sada, iako je nacrt u fazi javne rasprave – nije ga moguće pronaći u online verziji. Ono što sam uspeo da pronađem kao komentar zakona jeste izjava generalnog sekretara SKGO-a. Kako je on izjavio za Blic, u nacrtu Zakona se predviđaju rešenja kojima će se smanjiti izvorni i ustupljeni prihodi jedinica lokalnih samouprava (JLS). 
Kako je navedemo: Ukidaju se pojedine takse, a umanjuju se i sredstva koja smo dobijali od poreza na zarade. Do sada su lokalne samouprave zadržavale 80 odsto tih sredstava, a ubuduće će kako to predviđa Nacrt zakona to biti samo 50 odsto. Ono što je opasno je što se smanjuju upravo oni prihodi koji su bili sigurni.”