Friday, January 20, 2012

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Link za pdf

Uvod

    Predmet ovog rada jeste analiza institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, nezavisnog tela koje je relativno novo u političkom i pravnom sistemu Republike Srbije. Cilj rada je da se čitalac uputi u pravni status ove institucije, u razloge njenog postojanja, njene nadležnosti, mogućnosti i načine kako joj se obratiti i pomoću nje ostvariti svoja zakonom stečena prava. U pokušaju da što detaljnije predstavimo svrhu ove institucije, navešćemo pre svega osnovni princip radi koga je osnovana - a to je „vladavina prava“. U nastavku rada, osim formalno pravnih činjenica, obratićemo posebnu pažnju na rad institucije, uvršićemo uvid u njeno funkcionisanje i izveštaje, kako bismo stvorili što konkretniju sliku o njenoj ulozi i delovanju.