Saturday, December 17, 2011

Uloga kontrolnih institucija u političkom sistemu Republike Srbije

rad objavljen u zborniku radova (2011), "Evropa 2020. - izazovi koji očekuju Srbiju" (ur. Ćorluka, Aleksandar), Beograd: CRMS.

LINK za pdf.
_______________________________________________

Uvod

     Cilj ovog rada je da prikaže ulogu kontrolnih institucija u političkom sistemu Republike Srbije. One su osnovane i postoje pre svega zarad uspostavljanja vladavine prava. Pokušaću da ukažem na prednosti ovih institucija, njihove nedostatke kao i probleme sa kojima se suočavaju u tranzicionom društvu kakvo je naše. Više je nego jasno, kada ove institucije budu imale kapacitete i realnu moć da rade samostalno i da se njihove odluke sprovode, da ćemo moći da govorimo o Srbiji kao državi u kojoj postoji vladavina prava - što je  svakako cilj svake reforme političkog sistema i civilizacijski ideal dobro uređene države u kojoj se poštuju ljudska prava.

Wednesday, November 30, 2011

Zamorčići u eksperimentima kolektivizma i etatizma, dokle?

"Kraj veka rata i etatizma nigde nije neophodniji nego u Srbiji. Srbija je stvarna laboratorija propalih političkih eksperimenata: politički, Srbi su izdržali fašizam i okupaciju, multinacionalnu državu sa neograničenim ovlašćenjima, građanski rat i nacionalistički socijalizam; ekonomski, pretrpeli su državni socijalizam i najopsežniji eksperiment sa tržišnim socijalizmom u svetu.

Saturday, November 12, 2011

"Atraktivan i poželjan" program SNS-a

"Ako je tačno, sledeći Daunsa da stranke formulišu politiku da bi pobedile na izborima, a ne pobeđuju na izborima kako bi formulisale politiku, onda će one voditi računa ne o najboljim programima već o najatraktivnijijm, ne o realnim, već o poželjnim.

Monday, August 15, 2011

Kriza kapitalizma ili... fašizma?

Аутор: Борислав Ђаковић

"Фашизам би се требао правилно звати корпоративизам јер је он спој корпоративне и владине моћи." - Бенито Мусолини


 Септембра 2008. финансијска криза у Сједињеним Државама је добила драматично убрзање (сећамо се имплозија и национализација Фреди Мека, Фени Меја и АИГ-а у року од само десет дана уз највећи банкрот у историји САД од стране Лиман Браће) да би у октобру прерасла у светску економску кризу. Велике Вол Стрит и Сити банке су дошле пред банкрот, берзе су се

Wednesday, July 20, 2011

Nevladine organizacije i TAČKA

Prethodnih dana se digla velika buka oko nevladinih organizacija. Kako rešiti problem zloupotrebe od strane partija? Ali, zar bilo kakvo finansiranje iz budžeta bilo koje NVO nije zloupotreba????

Moram postaviti pitanje, zašto se NEvladine organizacije uopšte finansiraju iz budžeta? Iz džepova poreskih obveznika?

Tuesday, June 7, 2011

Demokratija je konsolidovana onda kada je demokratija postala „jedina igra u gradu“?

LINK za pdf
    Demokratija je reč sa mnogo značenja. Kada kažemo demokratija,  možemo na dosta toga različitog da mislimo. Mnogi autori još od grčkih filozofa shvataju demokratiju kao oblik vladavine i do današnjeg dana se vode rasprave o tome šta ona predstavlja. Ovde će biti reči o konsolidaciji demokratije u njenom savremenom smislu. Mnogi teoretičari su dali svoje definicije demokratije, međutim u ovom radu se neću baviti izlistavanjem definicija drugih

Monday, April 25, 2011

Popravljanje imidža parlamentaCentar za društveni dijalog i regionalne inicijative, 
projekat: Institut studentskog pitanja 2011
esej u okviru šire teme Uloga parlamenta u političkom sistemu Srbije,

Popravljanje imidža parlamenta

    Po mnogim istraživanjima parlament je institucija sa nezavidnim statusom u našem društvu. Nizak nivo poverenja u ovu instituciju, osećaj da se u

Saturday, April 9, 2011

Zašto su krave preživele, a bizoni su skoro istrebljeni?


    Zašto su konji, kokoške ili krave preživeli i sve ih je više, dok su slonovi, dabrovi ili bizoni vrlo proređeni i sve ih je manje? Kada to pitate studente, oni uglavnom odgovaraju da su konji korisni, a slonovi nisu. Kada im pokažete da i jedni i drugi mogu biti korisni, studenti obično kažu da su jedne životinje domaće,a druge divlje. Pitome su preživele, divlje nisu.

Friday, April 1, 2011

Manipulacija izbornim sistemima - ceo tekst

Teskt (skraćena verzija) objavljen u časopisu: Slobodni student - broj 6; mart/april 2011. godine
http://www.slobodnistudent.com/liberalizam/item/28-vecinski-izborni-sistem-u-srbiji-ne
 Link za časopisMANIPULACIJA IZBORNIM SISTEMIMA

       U višepartijskom demokratskom sistemu u kome živimo smatra se da su politički izbori ključan politički događaj. Bez osnove uloge izbora u kreiranju političkih institucija, politički život u demokratskim zajednicama jednostavno nije moguć. U predstavničkim sistemima u kojima građani ne vladaju direktno već pomoću izbora odlučuju ko će vladati u njihovo ime, demokratsko - univerzalno pravo glasa i tajni izbori su osnovne pretpostavke demokratije i legalnosti porekta. U samoj suštini, izbori predstavljaju proces izbora nosilaca političke vlasti.

Kako predstaviti i razumeti liberalizam?

septembar 2010. godine


Kako predstaviti i razumeti liberalizam?

     U Srbiji ljudima nije lako predstaviti liberalizam. Da li zbog socijalističkog nasleđa, klanjanja i prihvatanja kolektivističkih ideologija i identiteta ili možda zbog pogrešno predstavljenog liberalizma. Mislim da su sve tri relacije podjednako zastupljene. Svedoci smo da su ljudi u Srbiji potupuno zaboravili