Thursday, October 24, 2013

Privatno VS. javno (dva iskustva koja dovoljno govore)

Ovaj blog ima za cilj da ukaže na razliku između javnog i privatnog sektora, načina ophođenja prema korisnicima usluga i efikasnost. Radi se o dve situacije, jednoj u javnom - drugoj u privatnom sektoru koje su mi se desile 02. oktobra. Iako nisam našao inspiraciju da napišem nešto o tome, danas - 22 dana kasnije, još jedna situacija povezana sa onom od 02. oktobra me je na to inspirisala.
Iako će neko možda reći da je loše poređenje sa jedne strane privatnog sektora i agencije koja se bavi registracijom vozila, sa drugom - javnom stranom, odnosno hitnom pomoći i bolnicom koja pruža zdravstvenu zaštitu, ali smatram da upravo to što se radi o bezazlenoj stvari i stvari od kojih životi zavise, samo može da potencira poentu bloga.