Saturday, March 15, 2014

Institucija obaveznog glasanja i sutrašnji izbori - Dosta je bilo

Blog je mešavina predistraživanja na temu "Institucija obaveznog glasanja - potencijalni politički efekti u Srbiji" (koje pripremam za međunarodnu konferenciju Političko komuniciranje i izborno ponašanje u Milanu) i lične poruke namenjene pre svega onima koji ne planiraju da sutra izađu na izbore.

Šta predstavlja institucija obaveznog glasanja? Prosto rečeno to znači da svaki punoletni građanin sa biračkim pravom ima obavezu da glasa na izborima. Obavezno glasanje u tom smislu ne može biti obavezno ukoliko nema sankciju (kažete da je glasanje obavezno, ali ako ne uvedete sankciju to znači da ipak nije obavezno). Kao primer, sankcija može biti novčana u našim uslovima danas ona može iznositi 50 000 rsd. Ukoliko ne platite ovu kaznu jer niste izašli na izbore - uvede se pravilo da ne možete da izvadite nova lična dokumenta, ne možete da registrujete kola, ne možete da primate novčanu naknadu iz budžeta, kao ni platu ukoliko se ona isplaćuje iz budžeta. Šta bismo dobili time? Dobili bismo gotovo 100% izlaznost na izbore jer racionalnim pojedinicima je svakako korisnije da prošetaju do biračkog mesta nego da plaćaju ovoliku kaznu. Ovakva institucija bi ’naterala’ pojedince da glasaju (naravno, ne moraju da glasaju ni za jednu od ponuđenih lista, već da njihov glas bude nevažeći). Prosečna izlaznost na izborima u Srbiji ne prelazi 65%, dok je na lokalnim (ukoliko su odvojeni od republičkih) ona daleko ispod 50%. Takođe, moram da naglasim da ovakva institucija postoji već gotovo 2 veka, i da se i dan danas koristi u nekim demokratskim zemljama, a najbolji primer je Australija, a često se pominju Belgija, Grčka i Luksemburg. Izbori su gotovo jedini vid političke participacije za građane, a veliki deo društva apstinira. Posledice visoke apstinencije su takve da se slabi legitimnost, postoje otuđenost građana od države i politike, širok prostor za manipulaciju vlasti, jača se partokratija. Kakve političke efekte bi mogla da proizvede institucija obaveznog glasanja u Srbiji?

1. Manjak legitimiteta izabranih predstavnika i jasna poruka da građani nemaju poverenja u izborne aktere. Često se i danas iznose podaci da je npr. 40% osvojenih glasova na izborima samo 15% ukupnog biračkog tela i sl, ali danas kada glasanje nije obavezno to nema težinu i ne može se tako posmatrati. Birači koji nisu izašli su jednostavno prepustili nekom drugom da izabere predstavnike. Ukoliko pretpostavimo da svi oni koji su apstinenti - uvođenjem institucije obaveznog glasanja postaju tzv. „beli listići“, tada nema potrebe za dodatnim računanjem, rezultati izbora uz izlaznost približenu 100%, bi jasno prikazali ko ima koliku podršku u biračkom telu. Pokazaću suštinu na primeru. Da je na izborima 2008. i 2012. godine postojala institucija obaveznog glasanja i ako pretpostavimo da svi koji nisu izašli na izbore da bi bili beli listići (jer neizlaskom pokazuju da nisu imali za koga da glasaju ili apsolutno ne pooznaju političku situaciju), partije koje su osvojile najviše glasova bi imale sledeće procente. Koalicija Za evropsku Srbiju 2008. godine umesto 38,42% bi imala oko 24% glasova. Koalicija okupljena oko SNS-a 2012. godine bi umesto 24,04% glasova imala 14% glasova. U oba slučaja broj nevažećih listića bi ubedljivo „odneo pobedu“ odnosno procenat nevažećih listića bi bio daleko iznad svih ostalih partija. Naravno odnos u mandatima bi bio daleko disproporcionalan sa procentima glasova, ali bi ovakav odnos procenata naterao da se u političkim partijama nešto menja, a podstaklo bi formiranje novih, nediskreditovanih partija i ljudi koji bi ulazili u politiku i imali ozbiljnu biračku bazu kojoj bi mogli da se predstave.
2. Podizanje izbornog praga. Uvođenjem institucije obaveznog glasanja sa ozbiljnim sankcijama podiže izborni prag na cifru od gotovo 5% ukupnog biračkog tela. Ukoliko uzmemo opet prethodnu pretpostavku o neizašlim kao nevažećim listićima, da je na izborima 2008. i 2012. postojala institucija obaveznog glasanja ona bi dovela do redukcije broja parlamentarnih partija. Mandate bi 2008. godine osvojile samo koalicije Za Evropsku Srbiji i DSS-NS i SRS, dok bi 2012. izborni prag preskočile samo koalicije okupljene oko SNS, DS i SPS.
3. Birači koji su apstinenti uvođenjem ove institucije bi posvetili određeno vreme razmišljanju o svom glasu. Smatra se da glasanje nije racionalno jer uticaj jednog glasa na ukupan rezultat ne postoji, a glasanje ipak nosi trošak. Osim samog čina odlaska na glasanje, postoji trošak prikupljanja informacija i selekcije izbornih kandidata. Međutim, glas apstinenata se neće lako osvojiti - i verujem da bi veliki deo apstinenata uvođenjem institucije obaveznog glasanja ozbiljno razmišljao o svojoj odluci.
Apstinenti su oni birači koji su a) uglavnom duboko razočarani političkom scenom i generalno političkim sistemom. Smartaju da su „svi isti“ i gaje nepoverenje prema partijama i institucijama. b) Birači koji su jednom rečju „otuđeni“ od politike. Znaju da politički svet utiče na njihove živote, ali niti imaju vremena niti želje da se bave politikom i prihvataju političke output-ove kao takve bez želje da na njih utiču. Na političku scenu uvođenje obaveznog glasanja utiče i preko ove dve grupe apstinenata. Imajući u vidu prve, podstiče nove aktere da ulaze u politički prostor i da od njih traže izbornu podršku. U vezi sa drugom grupom, postojanjem obaveznog glasanja oni postaju biračka baza iz koje se takođe traži podrška, a oni sada postaju akteri koji razmišljaju o svojim interesima i o svojoj biračkoj odluci.
Dan pred izbore moja poruka je jasna, a upravo se odnosi na apstinente. Za sve one koji su razočarani partijama i političkim životom, onima kojima je dosta svega. Onima kojima je dosta sadašnjih partija u kojima se motaju uvek isti ljudi godinama, kojima je dosta ovakvog partijskog parazitskog sistema, političkog i ekonomskog života u kome živimo i propadamo. Za one koji su razočarani (apst. iz kategorije a) imamo novog političkog aktera na sceni. Lista „Dosta je bilo - Saša Radulović“. Neću da pišem šta je on sa saradnicima radio i šta je program, sve možete da vidite na internetu. Nisam od idealista koji će da garantuje da ako lista bude u prilici da sprovodi program da će ga sigurno  sprovesti, ali ono što su ljudi sa liste do sada uradili i rekli - imaju kredibilitet da im damo glas. Takođe, ako mislite da je glas za ovu listu možda bačen glas jer lista neće preći cenzus, znajte da je glas za bilo koju drugu partiju sigurno propao glas jer sve ostale partije samo čekaju da se uglave u svoj deo parazitskog sistema.
Za drugu grupu apstinenata za koje je od posebne važnosti jedan blog (link) i poruka iz njega (koja me je i naterala da razmišljam o efektima institucije obaveznog glasanja), a to je pitanje zašto Radulović nema znatno veću podršku iako veliki broj birača ima interes da ga podrži. Deo teksta glasi:

“Jedina klasa koja ima interes za Radulovićeve (kapitalističke) reforme u Srbiji jesu radnici u privatnom sektoru, vlasnici malih i srednjih preduzeća i nezaposleni. Oni su inače i većina u Srbiji. Međutim, oni su potpuno neorganizovani a ne mogu biti organizovani jer nemaju dovoljno para i vremena (radnici u privatnom sektoru, vlasnici MSP, s tim da je ovih drugih sve manje budući da ih uništavaju tajkuni koji nisu ništa drugo do ekonomska podkategorija državnih birokrata), ili nemaju para uopšte (nezaposleni). Pazite, partitokratija, tajkuni i birokratija ima sve vreme sveta da lobira, pije kafe, pravi spletke. Oni su plaćeni za to novcem poreskih obveznika. Oni svakodnevno rovare i održavaju klimu koja onemogućuje promene koje bi značile kraj njihovom bubašvabskom stilu života. Za to vreme većina (nezaposleni, zaposleni u privatnom sektoru i vlasnici MSP) apsolutno nisu u stanju da se na adekvatan način organizuju i istaknu svoje interese. Zato je Radulović usamljen iako većina ima interes da ga podržava.

Mišljenja sam da bi institucija obaveznog glasanja na neki način ’probudila’ upravo ovu kategoriju ljudi (reč klasa ne volim da upotrebljavam). Ne bi više na izborima odlučivali samo penzioneri i oni koji imaju direktan interes od partija i partijskog parazitskog sistema.
Institucija obaveznog glasanja donosi nam pre svega priliku da se ukaže na upitnost legitimiteta vlasti, kao i da počne da tera partije da se menjaju. Razvijala bi participativnu demokratsku političku kulturu i naterala građane (pre svega apstinente) da razmišljaju o svojoj izbornoj odluci i pomogla da se određeni interesi iskristališu. Ova institucija bi donela i podsticaj novim političkim akterima, neupraljanim i kredibilnim da uđu u politički prostor i da traže podršku apstinenata. Na ovaj način bi se povećala izborna kontrola vlade i parlamenta, kao njihovo građansko kontrolisanje.
Nove ljude imamo i na ovim izborima. Zamislite da je glasanje obavezno (mada bez sankcije ono nikada ne može da bude obavezno, ali zamislite), imate još 30 sati da se makar ukratko informišete o političkoj ponudi pre svega novih aktera. Za stare vam nije potrebno informisanje, pogledajte samo opštinu ili grad i državu u kojoj živite. Starim političkim akterima moramo jednom da pokažemo put u istoriju. Recimo „Dosta je bilo!“No comments: