Thursday, August 13, 2015

Izmene zakona ne mogu biti opravdanje za lokalne izbore

Lokalni izbori se najavljuju već neki period. Licitira se sa datumima, najčešće se pominje 20. decembar. Iako ne postoji ustavna mogućnost za redovne izbore u decembru ove godine, kao jedno od obrazloženja zašto će se raspisati „redovni“ lokalni izbori nekoliko meseci pre roka, navodi se to što će se promeniti Zakon o lokalnoj samoupravi. „Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi“ koje je predložilo naldežno Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je u fazi javne rasprave. U ovom blogu se osvrćem na dve stvari: 1) Koje promene nam donosi nacrt Zakona o izmenama i dopunama ZoLS, i 2) Da li se ove promene mogu uzeti kao obrazloženje za neophodnost raspisivanja prevremenih lokalnih izbora?


1) Koje promene nam donosi nacrt Zakona
o izmenama i dopunama ZoLS?

a) Izmene i dopune zakona imaju pre svega kozmetičke promene (pogledati nacrt Zakona i obrazloženje Ministarstva – link), odnosno veliki broj članova se menja zbog usaglašavanja termina i usklađivanja sa drugim zakonima (poput Zakona o visokom obrazovanju; uređenju sudova, udruženja, planiranju i izgradnji, itd).  Javlja se i potpuna nelogičnost izmenama termina „Zaštitnik građana“ u „Lokalni ombudsman“, koji i dalje ostaje neobavezna institucija za JLS (čl. 97).

b) Izmene i dopune zakona se odnose i na neposredno učešće građana i ovaj nacrt zakona bi trebalo pohvaliti u tom kontekstu. Građanska inicijativa se može pokrenuti uz podršku 5% upisanih birača (do sada je taj broj ostavljan da jedinice lokalne samouprave (JLS) same odrede, a bilo je propisano da procenat ne može biti manji od 5%). Izmene i dopune preciznije definišu i oblast mesnih zajednica.

c) Izmene i dopune zakona u nekoliko članova, smanjuju nadležnosti Skupština JLS. Pre svega u odnosu na upravu JLS. Iako je do sada načelnika uprave birao izvršni organ (veće), on je bio odgovoran i Skupštini (čl. 57). Prema nacrtu Zakona o izmenama i dopunama, načelnik uprave postaje odgovoran samo veću. Ista je situacija i sa organizacijom opštinske uprave i donošenjem akta o unutrašnjem uređenju i sistemaizaciji opštinske uprave (čl. 59). Do sada je to bila nadležnost Skupštine, ukoliko se usvoji Zakon u ovom obliku, to će postati isključiva nadležnost veća.

2) Da li se ove promene mogu uzeti kao obrazloženje
za neophodnost raspisivanja lokalnih izbora?

Ukoliko pogledamo šta se menja i koje se promene dešavaju nacrtom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, jedini odgovor jeste da su promene suštinski nebitne za funkcionisanje lokalnih samouprava, a pre svega nebitne u kontekstu građanske predstavljenosti, predstavničke demokratije i odnosa političkih aktera. Iako promene u odnosu uprave JLS i Skupštine jesu bitne promene (1c), one nemaju veze sa predstavljenošću građana i odnosima političkih aktera, pa nemaju ni posledične veze u konteksu lokalnih izbora.

Ono što je jako bitno napomenuti, to je da se Zakonom o lokalnoj samoupravi uopšte ne reguliše oblast lokalnih izbora, već posebnim – Zakonom o lokalnim izborima. Ukoliko bi se suštinski (naglašavam suštinski, ne kozmetički) menjao taj zakon, onda bismo verovatno imali potrebu za prevremenim lokalnim izborima.

Jedine promene koje bi se mogle predstaviti kao obrazloženje za neophodnost prevremenih lokalnih izbora, a koje bi se mogle odnositi na promene Zakona o lokalnoj samoupravi to je promena modela odnosa predstavničke – izvršne vlasti. Ukoliko bi se sadašnji sistem „slabog gradonačelnika“ zamenio modelom „jakog gradonačelnika“, odnosno model u kome se gradonačelnik (predsednik opštine) bira neposredno i u kom je nosilac izvršne vlasti zasnovan na legitimnosti neposrednog izbora, onda bismo mogli da kažemo da su prevremeni izbori neophodni. Sa ovakvim izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi koje se nalaze u nacrtu – raspisivanje prevremenih lokalnih izbora bi bio ustavno-pravni zločin.

Naravno postoji niz promena koje bi se mogle napraviti u određenim zakonima, a kojima bi se mogli „opravdati“ prevremeni lokalni izbori. Pre svega mislim na promenu jednostepenosti lokalne samouprave, odnosno uvođenje nivoa jedinica lokalne samouprave i sl, što pre svega zahteva promenu Zakona o teritorijalnoj organizaciji. Ništa od toga nije slučaj. A promene koje su u nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi su nebitne u kontekstu lokalnih izbora i ne mogu biti obrazloženje za raspisivanje istih.

link - Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi
link - Zakon o lokalnoj samoupravi

No comments: