Monday, March 26, 2012

Nema departizacije bez privatizacije!

"Osnovu borbe protiv korupcije treba da čini jačanje tržišnih odnosa i konkurencije kako bi se političarima dalo što manje nadležnosti u privredi, jer je nivo korupcije u direktnoj vezi s udelom državne svojine i stepenom regulisanosti privrede."

Prema tome, svaka partija koja u izborno vreme kaže da će obaviti departizaciju i profesionalizaciju, da će stati na put stranačkom zapošljavanju, a da pri tom ne govori o oslobađanju tržišta, "dopuštanju ravnopravne konkurencije",  i naravno pre svega o privatizaciji javnog sektora (javnih službi) - laže! 

Iskrena borba protiv korupcije se vodi samo jačanjem tržišnih odnosa i konkurencije, a to stranke ne nude - one žele da zadrže monopole i kontrolu javnih službi jer je to najlakši način za oportunizam i "isisavanje" novca iz budžeta.

Ne nasedajte na "ponižavajuće"(!) izborno programske ponude koje nude stranke, jer nije dovoljno reći: "Oni su lopovi, mi nismo - glasajte za nas!". 

Čak se i onima koji politički nude tržišne odnose i zalažu se da se političarima onemoguće nadležnosti u privredi - ne može verovati da će to stvarno i uraditi, a kako tek verovati onima koji kažu: "Mi smo pošteni i mi ćemo da radimo u 'javnom interesu'!" Zašto bi taj neko radio u 'javnom', a ne u 'svom' interesu?
Anđeli ne postoje! 
Prema tome, anđeli ni ne kreiraju politike! 

No comments: