Saturday, June 1, 2013

Zemun, izbori 2013. - SPS, NVO i korupcija (lako uočljiv primer)

1. Opšte je mesto da partije na vlasti (gradskih opština u konkretnom primeru) osnivaju, a onda i finansiraju svoje nevladine organizacije iz opštinskih budžeta. Na taj način kroz projekte zaobilaze zakon i pravila o finansiranju političkih partija i „hrane“ svoje partijske aktiviste za rad u stranci (one koje partija nije zaposlila u upravi).
2. Još jedno opšte mesto jeste i da partije pokušavaju nezavisne nvo da „uvuku pod svoje okrilje“, odnosno da pojedine nvo toliko „zaduže“ da očekuju podršku na izborima, jer jedna nvo koja ima dobar rejting u zajednici na lokalnom nivou gradskih opština može da bude dobar resurs izborne podrške.

Primer koji se javio ovih dana je odličan, iako nije jasno da li potpada pod slučaj 1. ili 2. Posebno je paradigmatičan slučaj jer se radi o nvo koja se bavi društveno osetiljivim temama poput problema samohranih majki.
Desetog maja 2011. je GO Zemun donela rešenje (link) o angažovanju sredstava za pomoć udruženju „Samohrana majka“ radi finansiranja programskih aktivnosti vezanih za realizaciju programa „Pravna pomoć“, a korisnici ovog udruženja su izbegla, prognana, raseljena lica i osobe iz lokalne zajednice koje same izdržavaju svoju porodicu.
Takođe, 24. aprila 2013. (tek nešto više od mesec dana pred izbore u GO Zemun) opština daje sredstva za realizaciju projekta (link) „Pomozi starima - ostarićeš“, a navodi se da ovo udruženje (radi se o istom udruženju "Samohrana majka") podržava izbeglice, raseljena lica, decu, omladinu i stare osobe.
Posebno je važno uvideti - što se na vestima može videti - donacije ovom udruženju ispred GO Zemun uručuje u jednom slučaju potpredsednik GO Zemun koji je predsednik OO SPS Zemun, a u drugom član opštinskog veća koji je jedan od rukovodilaca OO PUPS Zemun.
Praktično, dve donacije za ovo udruženje od strane GO Zemun. Na prvi pogled donacije za udruženje koje radi konkretne stvari koja pomažu zajednicu. Međutim, javlja se problem. Samo 6 dana pred izbore (27. maja) SPS Zemun (partija, ne GO Zemun) potpisuje Protokol o saradnji sa baš ovim udruženjem (link i link), što ostavlja utisak da SPS brine i pomaže ugrožene grupe, a to predstavlja politički jako opipljivu stvar koju građani vole da vide i čuju.
Na ovaj način, SPS neposredno pred izbore u suštini sebi diže rejting na račun budžeta GO Zemun, a iza svega ostavlja i sumnju da novac koji je dodeljen od strane opštine za programe ovog udruženja koji imaju društveni značaj - ne odlaze tamo gde treba. Odnosno, otvara se pitanje da li je SPS sam osnovao ovo udruženje i kroz njega preko GO Zemun finansira svoj odbor i aktiviste, ili su donacije GO Zemun (preko funkcionera iz redova SPS-a) praktično kupovina glasova preko ovog udruženja. Takođe, ostaje pitanje da li je, ukoliko je ovo udruženje nezavisno, da li su za prethodna dobijena sredstava bili prinuđeni da pred izbore podrže SPS potpisivanjem protokola o saradnji.
Ili su - u najmanje lošoj opciji, usled zahvalnosti koju ova nvo ima prema funkcionerima iz SPS-a koji su im omogućili da dobiju novac za aktivnosti svoje organizacije izašli u susret SPS-u koji su tako svoju moć i uticaj koji imaju kao opštinski funkcioneri, iskoristili ne bi li doneli koji poen svojoj partiji pred izbore.
Kako god da se okrene, radi se o nekoj vrsti korupcije, samo je pitanje kog oblika. Ali kao da to nekoga zanima, građani glasaju za one koji su im (između svih ostalih bizarnih stvari) omogućili besplatno merenje krvnog pritiska u prostorijama stranke.
Ovo je samo jedan mali slučaj koji svako može da uoči najobičnijim informisanjem preko sajta GO Zemun i društvenih mreža. Kada bismo imali jaku nezavisnu instituciju koja bi se bavila ovakvim pitanjima, sa istražnim i izvršnim ovlašćenjima, sa prekršajnom i krivičnom odgovornošću funkcionera i partija, onda bi partije na izborima nudile konkretne javne politike i za njih tražile podršku, a ne bi se bavile jeftinom "kupovinom glasova" preko budžeta gradske opštine (čitaj: poreskih obveznika).No comments: