Thursday, March 10, 2016

Politički aktivisti u Srbiji – sprega klijentelizma i partokratije


 Politička nauka decenijama unazad pokušava da ponudi odgovor šta je to što motiviše pojedince da participiraju u političkom životu zajednice. Situacija u Srbiji, nalazi se između raznih teorijskih modela motiva političke participacije na bilo kom nivou („politički gladijatori“, aktivno članstvo, povremeno angažovani, pasivni i apolitični). Pre nego što uopšte postavimo pitanje koji su to motivi kojima se građani vode kada se učlanjuju u političke partije i (p)ostaju aktivni, moramo da znamo dve stvari. Prvo, vladajuća Srpska napredna stranka je danas najveća organizacija u zemlji sa izrazito razvijenom organizacionom mrežom i velikim brojem partijskih aktivista. Drugo, kako sami tvrde – i dalje konstantno beleže rast članstva i nema razloga da ne verujemo u to.


Moramo prvo da postavimo pitanje kakav je intenzitet identifikacije svih tih političkih aktivista sa partijom u kojoj su? Koliko su oni zaista privrženi partiji, odnosno kolika je snaga njihove identifikacije, kao i kolika je snaga distanciranja od drugih partija? Koliko se birači identifikuju sa ideloškim i programskim stavovima partije, oblikom delovanja partije i liderom partije? Osim poslednjeg, identifikacije sa liderom – teško se može govoriti o temeljnijem nivou identifikacije partijskih aktivista.

Ključna stvar u vezi sa političkom participacijom u Srbiji jeste da ona u partijama postaje intenzivnija kada je partija na vlasti. Odnosno, rast aktivizma i rast članstva u partijama je direktno proporcionalan količini moći i vlasti koju ima partija. Ovaj model nije dominantan samo kod naprednjaka u poslednje četiri godine. Na potpuno isti način je sve funkcionisalo i pre toga. Demokratska stranka i URS (G17 PLUS) su izuzetno dobro funkcionisali dok su bili na vlasti. Imali su veliki broj članova i partijskih aktivista. Demokrate se za vreme svoje vladavine nisu suočavale sa padom članstva i aktivizma u okviru stranke. Ne smemo zaboraviti da demokrate (DS) nisu izgubile vlast 2012. godine isključivo na izborima od naprednjaka kako se to danas predstavlja javnosti, već u koalicionim pregovorima sa Dačićem. Podsetimo se, tri ključna aktera u Vladi Mirka Cvetkovića (DS, G17 plus/kasnije URS, kao i koalicija oko SPS-a) jesu  izgubili  deo  glasova u odnosu na 2008. godinu, kao vladajuća  koalicija ukupno nešto više od 12% (milion i 900 hiljada 2008. godine naspram milion  i  650  hiljada  glasova 2012.  godine),  Ali,  vladajuća  koalicija  je  po  broju mandata popravila svoj rezultat te 2012. godine. Naspram 122 mandata 2008. godine, 2012. godine su osvojili 127 mandata i mogli da obnove vladajuću koaliciju i to bez podrške partija nacionalnih manjina. Ovo je bila zasluga isključivo razvijene mreže odbora i velikog broja aktivista i članova ovih partija. 
Pad demokrata se dešava nakon što gube republičku vlast u koalicionim pregovorima sa Dačićem, a naprednjaci je osvajaju. Od tada se demokrate nisu oporavile. Dobar deo članstva se pasivizirao ili je napustio stranku. A naprednjaci tada počinju da rastu i do današnjeg dana beleže rast članstva i imaju sve više aktivista. Takođe je bitno napomenuti da se URS raspao i zvanično ugasio neposredno nakon što su 2014. godine ostali bez parlamentarnog statusa, a samim tim i bez vlasti.

Nije teško pronaći uzroke za pad aktivizma i gubitak članstva unutar demokrata i rast aktivizma i članstva kod naprednjaka. Uzrok tome nisu dobri ili loši programi, dobro ili pogrešno kreirane politike, dobro ili loše vođenje države, iako bi to trebalo da budu. Uzroci su u klijentelizmu i partokratiji.

Znamo da je Srbija zemlja visoko razvijene korupcije. Od korupcije u dnevnim interakcijama građana sa predstavnicima uprave do sistemske korupcije i kupovine zakona. Polazna tačka svakog definisanja korupcije u Srbiji jeste da živimo u duboko partokratskom društvu, odnosno u društvu u kome su političke partije zaposele, osim političkog - dobar deo društvenog i privrednog prostora. Ukoliko imate potpuno korumpiranu partokratsku državu kakvu imamo u Srbiji bez obzira ko je na vlasti, onda imamo i građane koji u politiku ulaze isključivo vođeni klijentelizmom. Pristup društvenim pozicijama i poslovima, koji bi trebalo da budu dostupni svima pod istim uslovima, omogućen je samo kroz sistem partijskih zasluga. Odnosno, društvene pozicije se raspoređuju i dodeljuju prema kriterijumima političke pripadnosti uz zamenu za političku podršku,  partijsku aktivnost i davanje novca za partiju.

Građani, razmišljajući da će lično živeti bolje samo ukoliko se za to izbore kroz partijski angažman, postaju politički aktivni. Idu na sastanke, organizuju događaje, lepe plakate, dele flajere na ulici, idu od kuće do kuće, zovu građane telefonom, u poslednje vreme i fizički se sukobljavaju sa protivnicima, itd. Ne pitaju se ni o čemu, niti razmišljaju o politikama koje se usvajaju, bespogovorno prihvataju sve što dolazi iz vrha stranke, umiljavaju se partijskim funkcionerima ne bi li izvukli određenu pogodnost za sebe. Tako izgleda biti partijski aktivista u Srbiji. Takođe, oni su svesni političkih prilika u Srbiji u datom trenutku. Percipiraju naprednjake kao partiju koja će biti na vlasti još neki period, učlanjuju se u tu partiju i postaju aktivni u nadi da će rešiti svoje egzistencijalne probleme. Zato se članstvo DS-a pasiviziralo, napustilo tu partiju ili otišlo u neku drugu. Zato što su svesni da kroz partijski aktivizam u DS-u neće izvući lične pogodnosti za sebe u skorijem periodu jer je teško da će se ova partija u bliskoj budućnosti vratiti na poziciju vlasti. Situacija u SPS-u je slična kao i u naprednjacima. Dok su na vlasti, ne moraju da brinu za članstvo i aktiviste.


Pitanja političke odgovornosti, poštenja, etike, javnog interesa i bavljenjem politikom kao pozivom nisu ona pitanja koja se postavljaju u Srbiji. Političke partije više nisu organizacije političkih istomišljenika i demokratski posrednik između društva i države. Političke partije su servisi za zapošljavanje i izvlačenje pogodnosti za svoje funkcionere i aktiviste. Oni koji ne žele da uđu u to „kolo partijskog života“ ostaju skrajnuti u društvu ili jednostavno odlaze iz zemlje. A država i njeni socijalni servisi tonu sve dublje i dublje, u raspad iz kog nema povratka.   

No comments: